Praat met de raad

In onze gemeente zijn er voor de inwoners, bedrijven en belanghebbenden verschillende mogelijkheden om mee te praten of in contact te komen met de gemeenteraad.

Informatiebijeenkomst

De raad probeert zich een goed beeld te vormen voordat hij een voorstel in de commissie- en raadsvergadering behandelt. Dit kan op verschillende manieren, zoals zich lezen van stukken, benaderen van personen of vragen te stellen tijdens een informatiebijeenkomst. Voor sommige onderwerpen of voorstellen wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd en gaat de gemeenteraad desgewenst in gesprek met inwoners, bedrijven en belanghebbenden. Informatiebijeenkomsten worden ook op locatie gehouden. Ook gaat de gemeenteraad regelmatig op (werk)bezoek.

Gemeenteraad uitnodigen

Als instelling of organisatie kunt u raadsleden uitnodigen voor een (werk)bezoek. U kunt de uitnodiging mailen naar de raadsgriffie. De raadsgriffie adviseert u over de mogelijkheden en voorwaarden. 

Inspreken bij raadscommissievergadering*

U kunt ook inspreken bij een raadscommissievergadering. Per agendapunt mogen insprekers maximaal zes minuten het woord voeren (vijf minuten inspreken en een minuut meespreken).

  • Inspreken kan vóór aanvang van de beraadslaging over het agendapunt.
  • Meespreken kan na de eerste besprekingsronde.

Voor het inspreken bij een raadscommissievergadering meldt u zich voor aanvang van de vergadering bij de griffie aan. Als u het prettig vindt kunt u uiteraard vooraf altijd contact opnemen met de raadsgriffie.

*Let op! In verband met de coronamaatregelen verloopt het inspreken momenteel digitaal.
U kunt zich minimaal 24 uur voor een commissievergadering per e-mail melden bij de griffie. U ontvangt vervolgens een bevestiging met daarin de instructies voor digitaal inspreken.

Bij de raadsvergadering kan niet worden ingesproken.

Brief of e-mail aan de raad

U kunt uw vraag, idee of probleem per e-mail voorleggen aan de gemeenteraad.  Een brief adresseert u als volgt:  

Raad van de gemeente Schouwen-Duiveland
Postbus 5555
4300 JA  ZIERIKZEE

Formele brieven en e-mails van burgers worden niet in zijn geheel gepubliceerd op het openbare gedeelte van de website, ten zijnde afzender dit nadrukkelijk verzoekt. Ze worden slechts genoemd in de lijst met ingekomen stukken onder vermelding van uw naam en het onderwerp. Raadsleden kunnen uw vraag, idee of probleem uiteraard wel volledig lezen op het besloten raadsgedeelte van de website.

Brieven of e-mails die namens organisaties/instellingen zijn verzonden worden wel volledig gepubliceerd. 

Ook kunt u individuele raads(commissie)leden benaderen.

bekijk ook