Schema hoorzittingen commissie bezwaarschriften 2019

Algemene zaken (bijvoorbeeld omgevingsvergunning, handhaving) op maandagmiddag:

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 maart
 • 29 april
 • 27 mei
 • 24 juni
 • 29 juli
 • 26 augustus
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Sociale zekerheid (bijvoorbeeld Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning) op woensdagmiddag:

 • 16 januari
 • 6 februari
 • 6 maart
 • 3 april
 • 1 mei
 • 5 juni
 • 3 juli
 • 7 augustus
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december