Commissie bezwaarschriften

De gemeente heeft voor de behandeling van bezwaarschriften een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. In een hoorzitting wordt degene die bezwaar maakt en wordt de gemeente gehoord. Daarna brengt de commissie schriftelijk advies uit.