Schouwen-Duiveland zoekt nieuwe burgemeester

Werk mee aan de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Schouwen-Duiveland

LAAT ONS WETEN WAT U BELANGRIJK VINDT: VUL DE ONLINE ENQUETE IN

Procedure nieuwe burgemeester

Op 18 juni 2019 kondigde burgemeester Rabelink aan dat hij in mei 2020 stopt als burgemeester van Schouwen-Duiveland. Hij heeft dit vroegtijdig aangekondigd, zodat er voldoende tijd is om de procedure voor de nieuwe burgemeester zorgvuldig te laten verlopen.

Opstellen profielschets

De eerste stap in het proces is het opstellen van de profielschets. De profielschets geeft zo goed mogelijk aan wat van de nieuwe burgemeester wordt verwacht en wat de nieuwe burgemeester van de gemeente mag verwachten.

Inwonersenquête

De vertrouwenscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal fracties in de gemeenteraad, heeft besloten bij de totstandkoming van de profielschets ook de inwoners te betrekken. Aan de hand van een enquête kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor een nieuwe burgemeester.

Via de knop rechts van deze pagina kunt u de enquête invullen.

De enquête is tot en met 8 november 2019 in te vullen.
Bent u niet in de gelegenheid om de enquête via internet in te vullen is het ook mogelijk om de enquête op papier in te vullen. Een papieren versie van de enquête kunt u afhalen aan de receptie van het gemeentehuis in Zierikzee, of bel met (0111) 452 111 om een enquête aan u op te sturen.

Vaststelling profielschets

Mede aan de hand van de uitkomsten van de enquête stelt de Vertrouwenscommissie een concept voor het profiel van de nieuwe burgemeester op en biedt dat concept aan de gemeenteraad aan.
De raad stelt de profielschets tijdens de raadsvergadering van 5 december 2019 vast en biedt deze aan de commissaris van de Koning aan.

Openstelling vacature

De minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) stelt daarna de vacature open. De commissaris van de Koning ontvangt alle sollicitatiebrieven en bepaalt welke kandidaten het beste voldoen aan de profielschets.

Selectie

De vertrouwenscommissie gaat met de geselecteerde kandidaten in gesprek en doet een aanbeveling aan de gemeenteraad voor twee kandidaten. Na vaststelling van de aanbeveling maakt de raad de naam van de eerste kandidaat bekend.
De aanbeveling van de Raad en het advies van de commissaris van de Koning worden voorgelegd aan de minister van BZK. De minister ontvangt (na screening) de kandidaat voor een gesprek.

Benoeming burgemeester

De verwachting is dat het Koninklijk Besluit over de benoeming van de nieuwe burgemeester wordt genomen kort voor het vertrek van burgemeester Rabelink.

Enquete