Schouwen-Duiveland zoekt nieuwe burgemeester

De gemeente Schouwen-Duiveland is op zoek naar een nieuwe burgemeester. 

Tijdens de profielschetsvergadering in de raad van 5 december is de profielschets vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de koning Han Polman. De profielschets is mede tot stand gekomen aan de hand van de uitkomsten van de inwonersenquête en de gesprekken met vertegenwoordigers van organisaties op ons eiland.

Bekijk de profielschets hier.

Openstelling vacature

De minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft de vacature inmiddels gesloten. De commissaris van de Koning ontvangt alle sollicitatiebrieven en bepaalt welke kandidaten het beste voldoen aan de profielschets.

Sollicitaties moeten vóór 13 januari 2020 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland.

Selectie

De vertrouwenscommissie gaat met de geselecteerde kandidaten in gesprek en doet een aanbeveling aan de gemeenteraad voor twee kandidaten. Na vaststelling van de aanbeveling maakt de raad de naam van de eerste kandidaat bekend.
De aanbeveling van de Raad en het advies van de commissaris van de Koning worden voorgelegd aan de minister van BZK. De minister ontvangt (na screening) de kandidaat voor een gesprek.

Benoeming burgemeester

De verwachting is dat het Koninklijk Besluit over de benoeming van de nieuwe burgemeester wordt genomen kort voor het vertrek van burgemeester Rabelink.