Samenstelling college van BenW

Gerard Rabelink

J.Chr. (Jack) van der Hoek (burgemeester)


Telefoon (0111) 452 190
E-mail Jack  (via bestuurssecretariaat)

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid waaronder (gemeente)politie
 • Bijzondere wetten waaronder evenementen en horecavergunningen
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Juridische zaken waaronder deregulering

Nevenfuncties Jack

Jacqueline van Burg

A.M.J. (Jacqueline) van Burg (wethouder)
1e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 181
E-mail Jacqueline
Politieke partij: Leefbaar Schouwen-Duiveland

Portefeuille Leefomgeving

 • Stads- en dorpsraden
 • Ruimtelijke ordening
 • Landbouw, visserij en havens
 • Openbare werken
 • Kunst, cultuur en monumenten

Nevenfuncties Jacqueline

Daniel Joppe

D.P.W (Daniël) Joppe (wethouder)
2e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 188
E-mail Daniël
Politieke partij: CDA

Portefeuille Economische zaken, maatschappelijke voorzieningen en sport

 • Recreatie, toerisme en watersport
 • Economische zaken
 • Volkshuisvesting
 • Maatschappelijke voorzieningen inclusief Onderwijshuisvesting
 • Sport waaronder gemeentelijk zwembad en sporthallen
 • Personeel en organisatie
 • Financiën en belastingen

Nevenfuncties Daniël

Paula Schot

P. (Paula) Schot (wethouder)
3e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 194
E-mail Paula
Politieke partij: SGP

Portefeuille Sociaal Domein, onderwijs en arbeidsmarkt

 • Sociaal domein (Participatiewet,
  Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg)
 • Water
 • Onderwijs (exclusief onderwijshuisvesting)
 • Arbeidsmarkt
 • Bestuurlijke samenwerking

Nevenfuncties Paula
 

Ankie Smit

J.G. (Ankie) Smit (wethouder)
4e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 189
E-mail Ankie
Politieke partij: GroenLinks

Portefeuille Energietransitie, welzijn en volksgezondheid 

 • Energietransitie
 • Milieu (inclusief reiniging en afvalwater)
 • Verkeer, vervoer en parkeren
 • Welzijn en volksgezondheid
 • Communicatie en voorlichting
 • Interne zaken
 • Optimalisering van de dienstverlening (inclusief digitale dienstverlening)

Nevenfuncties Ankie

Marieke van den Heuvel

M.K. (Marieke) van den Heuvel 
(gemeentesecretaris/algemeen directeur)

Telefoon (0111) 452 120
E-mail Marieke