Raadscommissie

De Raadscommissie overlegt en adviseert over voorstellen aan de gemeenteraad.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Tom Soeters

Voorzitter: De heer T.N. (Tom) Soeters


Plaatsvervangend voorzitters:
De heer D.P.W. (Daniƫl) Joppe
De heer R. (Robbert) Lievense

Zodra de definitieve samenstelling bekend is worden de leden hier vermeld.