Kernbestuurders

Wethouder Jacqueline van Burg heeft in haar portefeuille onder andere Stads en Dorpsraden.
Vanuit die rol zal wethouder Van Burg als bestuurder extra aandacht besteden aan alle stads- en dorpsraden.