Collegeprogramma 2018 - 2022

De formatiebesprekingen die de achterliggende periode in goede harmonie en op constructieve wijze zijn gevoerd tussen de fracties van Leefbaar Schouwen-Duiveland, CDA/CU, SGP en GroenLinks zijn afgerond. Het door de coalitiepartijen opgestelde Collegeprogramma 2018 - 2022 is gepresenteerd.

Het collegeprogramma 2018 -2022 kunt u hieronder downloaden: