College van burgemeester en wethouders

Het college, ook wel het dagelijks bestuur genoemd, bestaat uit de burgemeester en wethouders
De burgemeester wordt door de Koning benoemd voor een periode van zes jaar. De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad. Bovendien is de burgemeester belast met het handhaven van de openbare orde binnen de gemeente. 

De gemeenteraad benoemt de wethouders.

Bij hun werkzaamheden krijgt het college ondersteuning van de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Het college bereidt, samen met de ambtenaren, voorstellen voor waarover de gemeenteraad beslist. Gaat de gemeenteraad akkoord, dan zorgt het college voor de uitvoering van deze besluiten. Ook moeten het college en de burgemeester de door het rijk opgedragen taken uitvoeren.

Binnen het college heeft ieder lid zijn eigen taken. Dit wordt een portefeuilleverdeling genoemd. Naast hun portefeuilles besteedt iedere bestuurder ook extra aandacht aan een of meerdere kernen

Het college vergadert wekelijks op de dinsdag. De besluitenlijst wordt gepubliceerd zodra deze vastgesteld is. 

COLLEGEPROGRAMMA 2018 - 2022

De formatiebesprekingen tussen de fracties van Leefbaar SD, CDA/CU, SGP en GroenLinks in 2018 hebben geleid tot het Collegeprogramma 2018 - 2022.

CONTACT MET COLLEGELEDEN

U kunt uw vraag, idee of probleem voorleggen aan het college. Adresseert u in dat geval uw brief/bericht als volgt: 
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland 
Postbus 5555
4300 JA  ZIERIKZEE

Wij verzoeken u deze brief, bij voorkeur, per e-mail te zenden.

De collegeleden zijn telefonisch bereikbaar via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer
(0111) 452 100 of (0111) 452 376. Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor een afspraak maken.