Besluiten college van BenW

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten worden na vaststelling op de website gepubliceerd.

Voor besluiten van BenW die niet meer op deze pagina staan verwijzen we u naar het archief van de gemeentelijke website: