AVG

avg schouwen-duiveland

Algemene verordening gegevensbescherming

Voor de bescherming van privacy binnen organisaties bestaat er sinds 2001 een nationale wet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt vanaf 25 mei 2018 de Wbp. Daarnaast treedt voor die tijd ook de nieuwe Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in werking.

Hoe de gemeente Schouwen-Duiveland uw privacy waarborgt en omgaat met persoonsgegevens staat beschreven in ons Algemeen Privacybeleid.