Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Projecten / Programma Zierikzee / PoortAmbacht 11, Waterwijk Zierikzee

PoortAmbacht 11, Waterwijk Zierikzee

Is uw liefste wens een huis aan een kade of een appartement in een groene, parkachtige omgeving? Dan slaagt u zeker in de nieuwbouwwijk Waterwijk in Zierikzee.

Poortambacht 11, ook wel Waterwijk genoemd, is de laatste fase van woningbouwontwikkeling in de wijk Poortambacht, gelegen aan de westzijde van Zierikzee. Voor de ontwikkeling en realisatie van de woonwijk heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met aannemersbedrijf Van der Poel BV. De komende jaren worden er nog 128 woningen gebouwd.

Poortambacht 11 - tekening-800x751 

Stedenbouwkundige uitgangspunten

In de notitie over de stedenbouwkundige uitgangspunten Poortambacht 11 – Waterwijk Zierikzee leest u meer over de uitgangspunten voor de gewenste woningbouw en openbare ruimte. Er wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit van de architectuur van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. De wijk kenmerkt zich door een stedelijke indeling in een parkachtige omgeving met veel groen en water.

In verkoop woningen en appartementen

Aannemersbedrijf Van der Poel BV ontwikkelt en verkoopt de kadewoningen en appartementen. Op dit moment zijn de kadewoningen en parkappartementen in de verkoop bij Delta Makelaardij te Zierikzee. Voor nadere informatie over de woningen verwijzen wij u graag naar de volgende sites: 

Afbeelding 1

Via deze link krijgt u een impressie van de te bouwen appartementen

appartementen 

Binnenkort in verkoop, bouwgrond voor vrijstaande woningen

De gemeente geeft twaalf bouwkavels uit voor de bouw van een vrijstaande woning. Aangezien de ruimtelijke procedure om de woningbouw mogelijk te maken nog niet is afgerond, kan vooralsnog alleen ingeschreven worden voor deze twaalf bouwkavels. Optieverlening, koop of erfpacht is daarom nog niet mogelijk. Voor deze bouwkavels is een kavelpaspoort opgesteld waarin voorwaarden zijn opgenomen voor de bouw van de vrijstaande woningen. De overige woningen binnen het plangebied (kadewoningen en appartementen) worden door de ontwikkelaar verkocht.

PRIJSLIJST 2017


 

ADRES

 

 

 

 

 

GEMIDDELDE

PRIJS PER M2

 

 

TOTAAL

(exclusief BTW)

TOTAAL

(inclusief BTW)

1

Oosterscheldestraat

±

576

 € 227,50

per m²

 € 131.040,00

€ 158.558,40

2

Oosterscheldestraat

±

589

 € 227,50

per m²

 € 133.997,50

€ 162.136,98

3

Oosterscheldestraat

±

577

 € 235,00

per m²

 € 135.595,00

€ 164.069,95

4

Oosterscheldestraat

±

530

 € 235,00

per m²

 € 124.550,00

€ 150.705,50

5

Oosterscheldestraat

±

530

 € 235,00

per m²

 € 124.550,00

€ 150.705,50

6

Oosterscheldestraat

±

530

 € 235,00

per m²

 € 124.550,00

€ 150.705,50

7

Oosterscheldestraat

±

513

 € 235,00

per m²

 € 120.555,00

€ 145.871,55

8

Oosterscheldestraat

±

533

 € 227,50

per m²

 € 121.257,50

€ 146.721,58

9

Oosterscheldestraat

±

514

 € 227,50

per m²

 € 116.935,00

€ 141.491,35

10

Oosterscheldestraat

±

530

 € 227,50

per m²

 € 120.575,00

€ 145.895,75

11

Oosterscheldestraat

±

530

 € 227,50

per m²

 € 120.575,00

€ 145.895,75

12

Oosterscheldestraat

±

530

 € 227,50

per m²

 € 120.575,00

€ 145.895,75

Alle genoemde kosten van de overdracht – waaronder notariskosten, kadastrale rechten evenals eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting – zijn voor rekening van de koper.

Per 15-5-2017

DE VOORWAARDEN

Inschrijven

Om u in te schrijven voor een bouwkavel binnen het woningbouwplan Poortambacht 11 geldt de ‘Inschrijvingsregeling Bouwgrond Woningbouw Schouwen-Duiveland 2009’. Hierbij treft u het formulier voor inschrijving aan. U kunt dit ingevuld mailen naar e-mailadres annemarie.roda@schouwen-duiveland.nl

Optie

Voor het nemen van een optie op een bouwkavel geldt de ‘Optieregeling Bouwgrond Woningbouw Schouwen-Duiveland 2009’. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een optie te nemen.

Koop

Een woningbouwkavel wordt verkocht volgens de ‘Algemene verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken Schouwen-Duiveland 2015’, hoofdstukken 1, 2 en 3. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een bouwkavel aan te kopen.

Erfpacht

Naast de koop van bouwgrond bieden wij ook de mogelijkheid de bouwgrond in erfpacht te nemen. Meer informatie leest u in de ‘Voorwaarden uitgifte in erfpacht Schouwen-Duiveland 2016’. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een bouwkavel in erfpacht uit te geven.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Roda via e-mailadres annemarie.roda@schouwen-duiveland.nl of via telefoonnummer (0111) 452 432.

Uitgelicht


Zoeken