Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsberichten / Inspraakperiode concept ”Beleid voor hondenbezitters”

Inspraakperiode concept ”Beleid voor hondenbezitters”

De gemeente heeft de nota “Beleid voor hondenbezitters” opgesteld. In dit beleid worden aanbevelingen gedaan over de regels die gelden voor hondenbezitters en de voorzieningen die er moeten zijn voor de hond en hondenbezitters.

De nota ligt klaar voor inspraak. Van vrijdag 17 februari tot en met donderdag 30 maart 2017 kunt u uw mening over de voorgestelde aanbevelingen aan ons laten horen.

Het woord is aan u

De concept nota is vanaf vandaag in te zien. Indien u een zienswijze wilt insturen, dan kan dat schriftelijk per e-mail of brief. Schriftelijke reacties kunt u richten aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
mw. J. Bruin
postbus 5555
4300 JA Zierikzee

U kunt ook een e-mail sturen aan jolanda.bruin@schouwen-duiveland.nl.

Verwerking inspraakreacties

Na afloop van de inspraakperiode verwerken we alle inspraakreacties. Via een antwoordnotitie worden alle reacties beantwoord. Wij bekijken of de inspraakreacties al dan niet leiden tot aanpassing van de concept documenten. De antwoordnotitie wordt samen met de definitieve documenten in de gemeenteraadsvergadering van 1 juni 2017 behandeld.

 

 

 

 


Uitgelicht


Zoeken